Hempšírky

NH – Hempšírky, S – Hempšírky, N – New-Hampshire,
F – New-Hampshire, A – New Hampshire

Původ:
USA
Charakteristika:

Poměrně mladé plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí, které bylo vyšlechtěno ve státě New Hampshire v třicátých letech 20. století z rodajlenek a některých dalších plemen. Šlechtění bylo zaměřeno především na rychlý růst, dobré opeřování, ranost a snášku. Patří k nejlepším užitkovým plemenům. Kuřata rychle rostou a v porovnání s obdobnými plemeny dosahují brzy jatečné zralosti. Barva kůže je žlutá. Snáška je 180 – 200 vajec s hnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 55 g. Kvokavost je nežádoucí.

Hmotnost kg:
do 1 roku:
kohout  2,9 - 3,5 min. 2,6 max. 4,0
slepice 2,3 - 2,9 min. 2,0 max. 3,4

nad 1 rok:
kohout  3,3 - 4,1 min. 2,7 max. 4,6
slepice 2,8 - 3,4 min. 2,2 max. 3,9
Kroužek:
kohout 22 mm
slepice 20 mm
1. Plemenný typ:

Slepice středně těžkého typu, středního tělesného rámce, s typickými znaky dobré nosnice, s prostorným dobře osvaleným trupem obdélníkového tvaru, se širokým středně vysokým postojem, se široce nasazeným ocasem a s bohatším opeřením.

Plemenné znaky kohouta:
2. Hlava:
větší, mírně klenutá
VV: malá
– zobák:
silný, středně dlouhý, lehce zahnutý; žlutý až světle rohový
– hřeben:
listový; středně velký, se 4 - 5 širšími zuby; praporek sleduje týl, ale k týlu nepřiléhá
VV: malý, nízký, nebo naopak velký, hrubý
– obličej:
červený, plný, hladký
– ušnice:
červené, střední velikosti, oválné, mírně svraštělé
– laloky:
středně velké, oválné, dobře zaoblené
VV: dlouhé
 – oči:
 velké, výrazné, oranžové až červené
3. Trup:
středně dlouhý, ze strany obdélníkový, široký, hluboký, plný, dobře zaoblený, vodorovně nesený
VV: krátký nebo naopak velmi dlouhý, úzký, trojúhelníkový
– záda:
středně dlouhá, po celé délce široká, plynulou křivkou navazující na krk a plynule stoupající do bohatě opeřeného sedla
VV:krátká, úzká
– prsa:
široká, plná, dobře klenutá, výrazně osvalená
VV: plochá
– břicho:
široké, hluboké, plné
 4. Krk:
středně dlouhý, silný, s bohatým krčním závěsem, plynule přechází do linie zad
 Křídla:
středně dlouhá, vodorovně nesená, těsně přilehlá, se širokými letkami
 Ocas:
středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 45°, plynule vycházející z linie sedla, široké rejdováky jsou zcela zakryty středně dlouhými srpy
VV: vysoko nesený
Nohy:
postoj je široký a středně vysoký
 – holeně:
středně dlouhé, mírně vystupující, silné, dobře zmasilé
– běháky:
středně dlouhé; žluté s hnědavými šupinami a se světle rohovými drápky
VV: dlouhé
5. Opeření:
bohaté ale dobře přilehlé, širší pera s poměrně hustou podsadou, ale bez podušek
VV: řídké, úzké, podušky
Plemenné znaky slepice:

V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, prsa hlubší a břicho prostornější. Ocas má široce nasazený pod úhlem asi 35°, středně dlouhý, částečně rozevřený, plynule vystupující z linie zad. Hřeben má v porovnání s obdobnými plemeny poněkud vyšší a může být za třetím zubem mírně na stranu klopený.

5. Barevné rázy:
 a) bílé:
 – kohout:

Jednotné čistě bílé zbarvení veškerého peří; u několika málo plemen je bílé zbarvení geneticky podmíněno založením SS a v takovém případě je většinou v rejdovácích, srpech, letkách a brčicích přítomen v menším rozsahu černý pigment ve formě drobných skvrn, nebo pepření, což je považováno za standardní znak. Jedná se pouze o ta plemena, kde je tento genotyp výslovně uveden.

– slepice:

Zbarvení shodné s kohoutem.

– VV:
Zažloutlý odstín; příměs zlaté, hnědé nebo červené barvy; černý pigment (s výjimkou plemen geneticky založených SS).
b) Měděně červené:
– kohout:

Základní barva je zlatohnědá, kresba je černá; hlava je zlatohnědá; krční závěs je zlatohnědý, v horní části tmavší v dolní světlejší, s jemnou černou stvolovou kresbou, která je v ideálním případě pouze na nejspodnějších řadách per a nesmí tedy zasahovat příliš vysoko na krk; sedlový závěs je rovněž zlatohnědý, ale poněkud tmavší než krční a bez stvolové kresby; záda a svrchní část štítů křídel jsou leskle tmavě červenohnědé; ruční letky jsou hnědé, na vnějších praporech podél ostnů černě kreslené; loketní letky jsou hnědé, černě kreslené; rejdováky jsou černé, velké srpy jsou černé se zeleným leskem, hnědé lemování je přípustné, malé srpy jsou rovněž černé, na konci hnědě lemované; podsada je lososová, zašedlá je přípustná; ostatní opeření je středně hnědé; důležitým znakem tohoto rázu je barevné odstupňování horní části pláště, kde je nejsvětlejší krční závěs, poněkud tmavší sedlový závěs a ještě tmavší záda a svrchní část štítů křídel – jednotné, neodstupňované, zbarvení těchto tří partií je považováno za velkou vadu.

 – slepice:

Zbarvení je téměr shodné s kohoutem; základní zlatohnědá barva je však jednotného odstínu, jen krční závěs je světlejší se zlatavým leskem; rozdíly jsou také u krční kresby, která je výrazně bohatší a na krku dosahuje výše, přibližně do poloviny; ruční letky jsou většinou o něco méně kreslené; u vrchních rejdováků je přípustný koncový hnědý lem.

– VV:

U kohouta i slepice silně nevyrovnaná žlutá, červená, nebo skvrnitá barva; velmi slabá kresba v krčním závěsu, v ocase a brčicích; zcela šedá podsada; černé skvrny nebo větší pepření na viditelných částech křídelních krovek (na skrytých částech je čerň v menším rozsahu přípustná); U kohouta kresba v sedlovém závěsu; černé skrvny v zadní části boků nad ocasem; velmi slabá kresba v ručních letkách; barevně neodstupňované zbarvení partií krčního závěsu, sedlového závěsu a zad svrchní části štítů křídel.

c) Modře měděně červené:
– kohout:

Jako měděně červené, jen stím rozdílem, že černá barva v opeření je nahrazena barvou šedomodrou. Kresba v krčním závěsu je tmavší až modročerná.

– slepice:

Jako měděně červené, jen stím rozdílem, že černá barva v opeření je nahrazena barvou šedomodrou.

– VV:
Jako měděně červené.

 

z NH – Hempšírky zdrobnělé

Původ:
USA a Německo
Charakteristika:
Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška 140 vajec s hnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 40 g.
Hmotnost kg:
do 1 roku:
kohout  1,0 - 1,2 min 0,8 max. 1,4
slepice 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2

nad 1 rok:
kohout  1,1 - 1,4 min. 0,9 max. 1,6
slepice 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4
Kroužek:
kohout 15 mm 
slepice 13 mm

 

zdroj: Vzorník plemen drůbeže, Ivan pavel, František Tuláček, Praha 2006