Speciální výstava Hempšírek

KLUB CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

POŘÁDÁ VE DNECH 8. a 9.10.2022

V CHOVATESKÉM AREÁLU ZO ČSCH ROHATEC

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

VELKÝCH A ZDROBNĚLÝCH HEMPŠÍREK

!!! Připravené bohaté a chutné občerstvení !!!

!!! Možnost nákupu chovného materiálů !!!

Přihlášky zasílat na : Stávek František, Slovácká 33, 696 01 Rohatec

Mobil : +420 723 850 283 Email : stavek.f@seznam.cz

!!! Uzávěrka přihlášek je 2.10.2022!!!

Srdečně jsou zváni k obeslání výstavy i nečleni klubu

Otevřeno pro veřejnost:

sobota 8.10.od 12:00 do 18:00

Neděle 9.10. od 8:00 do 14:00

přihláška-spec.-NH-22

Letní setkání Hempšírek 27.-28.8.2022 v Hroznové Lhotě

Poslední prázdninové dny, se klub Hempšírek a jeho členové, sešli na první akci v roce 2022,na letním setkání mladé drůbeže velkých a zdrobnělých Hempšírek. A to ve dvou barevných rázech, mědě-ně červeném a modře měděně červeném. V letošním roce se v Hroznové Lhotě představila rarita ve zdrobnělé formě , a to modrá měděně červená. Tento barevný ráz se šlechtí a chová pouze u 4 chovatelů v Evropě, v našem klubu s tímto barevným rázem pracuje ,jednatel klubu Rohrer Václav. Pro mnohé vrchol sezony ,teprve začíná, členové klubu na to čekají celý rok od vylíhnutí kuřat .Jak se jim podařila jejich plemenitba a postavení chovného kmenu v začátcích líhnařské sezony .Letní setkání V ZO Hroznová Lhota má dlouhodobou tradici , pro klub je tam zabezpečen ten největší servis a komfort, nádherné chovatelský areál ,výborné občerstvení. Další akce klubu budou probíhat, ale vrchol sezony je klubová výstava v Rohatci a to 8 – 9 října . Někteří členové klubu ,zvažují účast na klubové výstavě v Německu a to přesněji ve městě ERFURT. Akce se koná ve druhé polovině listopadu. Další

klubová prezentace bude Morávia Brno v prosinci .Zkrátka letošní podzim bude hodně nabitý a setkání bude možné v různých oblastech republiky. V letošním roce bylo v Hr.Lhotě vystaveno 45 ks velkých a 44 ks zdrobnělých NH. Ve velké formě byl velice pěkný kohout 96 b. v kleci č. 211 Stávek František. Vyrovnanou kolekci přivezla nová členka klubu Simona Zelinková. Nejlépe hodnocená zvířata a vítěz výstavy v kleci č. 222, 1.0 96 b a 0.1 97 b chov patřil Rohrer Václav .Zdrobnělé Nh byli o něco horší jak v minulem roce ,ale pěkný kohout byl v kleci č. 239 95 b Simona Zelinková, a vítězná cena 0.1 v kleci 225 95 b Jaša Oldřich. V krátkém hodnocení nesmím zapomenout na pochvalu klubovému posuzovateli Petru Krajčírovi za jeho precizní hodnocení klubové expozice. Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům ZO Hroznová Lhota, členům klubu za vystavená zvířata a pozvat vás na klubovou výstavu 8.-9.10.2022 v areálu Zo Rohatec .

jednatel klubu NH

Rohrer Václav

 

Vyhodnocení:

ex. Hr. Lhota 22-2

ex. Hr. Lhota 22-1

 

EXPOZICE KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

VYZÝVÁ SVÉ ČLENY K OBESLÁNÍ OKRESNÍ VÝSTAVY MLADÉ

DRŮBEŽE A EXPOZICE KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

V HROZNOVÉ LHOTĚ 27-28.8.2022

VÝSTAVA JE UMÍSTĚNA V KRÁSNÉM ZATRAVNĚLÉM AEREÁLU ZO HR. LHOTA

JE ZAJIŠTĚNO BOHATÉ OBČERSTVENÍ A PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ.

PRO VZDÁLENĚJŠÍ VYSTAVOVATELE JE ZDE MOŽNOST ZAJISTIT UBYTOVÁNÍ.

Za výbor klubu NH Vás srdečně zve a těší se na setkání s Vámi,

předseda STÁVEK František.

Přihláška Hroznová Lhota 2022

Plakát Hroznová Lhota 2022

Výroční členská schůze

VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

která se uskuteční v sobotu 19.3.2022 v 10 hodin

v restauraci u Capitů v Rohatci

PROGRAM : 1 – ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTANÍ HOSTŮ

2 – SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

3 – VOLBA PRACOVNÍ KOMISE

4 – VOLBA ZAPISOVATELE VČS

5 – KONTROLA USNESENÍ Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2021

6 – ZPRÁVA PŘEDSEDY KLUBU

7 – ZPRÁVA POKLADNÍKA KLUBU

8 – ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE KLUBU

9 – ZPRÁVA REGISTRÁTORA

10- PLÁN PRÁCE na rok 2022

11- DISKUSE

12- SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ DO KL.NH

13- SCHVÁLENÍ USNESENÍ VÝROČNÍ ČL.SCHŮZE

14-ZÁVĚR

V PRŮBĚHU SCHŮZE SE BUDE PODÁVAT OBČERSTENÍ

A BUDOU SE VYBÍRAT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2022

KDO SE NEZÚČASTNÍ VČS MŮŽE PENÍZE ZASLAT NA ÚČET KLUBU

č.účtu: 285863239/0300

ÚČAST VŠECH ČLENŮ KLUBU HEMPŠÍREK NUTNÁ !!!

JE POTŘEBA NAHLÁSIT ÚČAST , NEBO OMLUVIT SVOU NEPŘÍTOMNOST DO 14.3.2022

Na e-mail- stavek.f@seznam.cz nebo mob.+420723850283

Za výbor klubu NH Vás srdečně zve:

předseda STÁVEK František a jednatel ROHRER Václav