Výroční členská schůze

VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

která se uskuteční v sobotu 19.3.2022 v 10 hodin

v restauraci u Capitů v Rohatci

PROGRAM : 1 – ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTANÍ HOSTŮ

2 – SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

3 – VOLBA PRACOVNÍ KOMISE

4 – VOLBA ZAPISOVATELE VČS

5 – KONTROLA USNESENÍ Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2021

6 – ZPRÁVA PŘEDSEDY KLUBU

7 – ZPRÁVA POKLADNÍKA KLUBU

8 – ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE KLUBU

9 – ZPRÁVA REGISTRÁTORA

10- PLÁN PRÁCE na rok 2022

11- DISKUSE

12- SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ DO KL.NH

13- SCHVÁLENÍ USNESENÍ VÝROČNÍ ČL.SCHŮZE

14-ZÁVĚR

V PRŮBĚHU SCHŮZE SE BUDE PODÁVAT OBČERSTENÍ

A BUDOU SE VYBÍRAT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2022

KDO SE NEZÚČASTNÍ VČS MŮŽE PENÍZE ZASLAT NA ÚČET KLUBU

č.účtu: 285863239/0300

ÚČAST VŠECH ČLENŮ KLUBU HEMPŠÍREK NUTNÁ !!!

JE POTŘEBA NAHLÁSIT ÚČAST , NEBO OMLUVIT SVOU NEPŘÍTOMNOST DO 14.3.2022

Na e-mail- stavek.f@seznam.cz nebo mob.+420723850283

Za výbor klubu NH Vás srdečně zve:

předseda STÁVEK František a jednatel ROHRER Václav

ZPRÁVA Z NÁRODNÍ VÝSTAVY LYSÁ NAD LABEM 23-25.11.2018

Rok s rokem se sešel a členové klubu Hempšírek se zúčastnili celostátní výstavy DHZ v Lysé nad Labem. Je to naše největší výstava v republice a proto si myslím, že by to měla být povinnost všech členů klubu této akce se zúčastnit. Jednak se představit, jak klub funguje, a jednak vystavit to nejlepší, co se členům klubu v daném roce podařilo odchovat. Národní výstavy v Lysé nad Labem se zúčastnili pouze čtyři členové našeho klubu s 26 registrovaných. Pro mne jako jednatele klubu je to hodně smutné číslo. Také předseda klubu Stávek František už v jednom příspěvku konstatoval, že je potřeba reprezentovat klub na výstavách vyššího stupně. Výbor klubu věří, že slova předsedy budou vyslechnuta a nastane v této oblasti zlepšení.

Čtyři členové našeho klubu NH vystavili 12 kusů velkých a 12 kusů zdrobnělých Hempšírek. Vše v měděně červeném barevném rázu. Delegovaný Posuzovatel byl, jak na velké tak na zdrobnělé, náš klubový posuzovatel a zároveň poradce chovu ZEMEK JIŘÍ. Vedoucím posuzovatelů byl Jirka velmi pochválen za jeho předvedenou práci, za což mu jako jednatel klubu také velice děkuji a nejvíce si cením na jeho práci, že i když tam byli rádci, tak si nenechal do hodnocení mluvit a svými dlouholetými zkušenostmi posoudil zvířata.

Hodnocení velkých hempšírek:

VALEŠ Rostislav 1.0– 93,0; V; _____0.1– 93,0; 93,5

KOTRBA Jan       1.0– V; V; 92,0; ___0.1– 95,0 

ROHRER Václav 1.0– 96,0; _______0.1– 96,0; 96,0; 98,5 

Na slepici č.kroužku 174/18 získal Rohrer V. šampion české republiky, pohár nejlepší hempšírka a vítěz plemene.

Hodnocení zdrobnělých hempšírek :

HERYNEK Jiří st. 1.0– 94,0; 92,0; 94,0; 92,0; __0,1– 93,5; 94,0

ROHRER Václav 1,0– 95,0; 95,0; _____0,1– V; 94,0; 95,0; 95,0

Na slepici č.kroužku 18786/18 získal Rohrer V. čestnou cenu a vítěz plemene

DĚKUJI ČLENŮM KLUBU HEMPŠÍREK ZA ÚČAST NA CELOSTÁTNÍ VÝSTAVĚ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, CHOVATEL 23-25.11.2018 V LYSÉ NAD LABEM A ZA REPREZENTACI KLUBU HEMPŠÍREK

Jednatel klubu hempšírek

ROHRER Václav

Speciální výstava klubu

Speciální výstava klubu chovatelů hempšírek
se letos uskuteční opět ve spolupráci s Krajským sdružením Jihomoravského kraje 8.-9.12.2018
v areálu Veletrhů Brno, a.s. pavilon B
Setkání členů klubu se uskuteční v neděli 9.12.2018 v 10:00 v prostoru expozice hempšírek.
Info a přihlášky na výstavu na www.chovatelejmk.cz

MORAVIA BRNO 8.-9.12.2018

KLUB CHOVATELŮ

HEMPŠÍREK

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ POHÁRŮ

SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KLUBU NH V BRNĚ 2018

NA EXPOZICI NH BUDOU UDĚLENY 4 POHÁRY

ŠAMPION NH 1.0 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

ŠAMPION NH 0.1 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

ŠAMPION z.NH 1.0 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPEC. VÝSTAVY

ŠAMPION z. NH 0.1 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPEC. VÝSTAVY

ČESTNÉ CENY BUDOU UDĚLENY DLE PROPOZIC POŘADATELE VÝSTAVY

DÁLE SE BUDE SOUTĚŽIT O POHÁR – MEMORIÁL MILANA UHRA

SOUTĚŽIT SE BUDE V KOLEKCÍCH .

4 ČLENNÁ KOLEKCE MUSÍ BÝT ZASTOUPENA OBĚMA POHLAVÍ (1.0 + 0.1) ,

JE JEDNO V JAKÉM POŘADÍ A JAKÉM ZASTOUPENÍ. (2.2 – 1.3 – 3.1)

DŮLEŽITÉ JE DO OBÁLKY VLOŽIT ČÍSLA KROUŽKŮ A ČÍSLA KLECÍ, KTERÁ KOLEKCE SOUTĚŽÍ .

TYTO OBÁLKY JE POTŘEBA ODEVZDAT PŘED POSOUZENÍM ZALEPENÉ A PODEPSANÉ PŘEDSEDOVI KLUBU .

KAŽDÝ ČLEN KLUBU MŮŽE SOUTĚŽIT S LIBOVOLNÝM POČTEM KOLEKCÍ

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Vyhodnocení expozice Hempšírek na X.celostátní výstavě mladé drůbeže v Olomouci 7.-8.9.2018

Na této výstavě bylo vystaveno 37 kusů hempšírek měděně červených a 13 kusů zdrobnělých. Z jedenácti vystavovatelů bylo šest členů klubu NH, kteří zde vystavili celkem 30 kusů drůbeže.
Myslím si, že na takovéto celostátní akci by měla být větší účast našich členů.
Hodnocení této expozice provedl pan Novák Jaroslav následovně.
Velké hempšírky:
SE-1x, EL-3x, VD-13x, DB-17x, US-1x, V-2x
Pohár na nejlépe oceněnou drůbež NH získala:
0.1 oc. 98 b. chovatel Stávek Frant.
Čestné ceny získali:
1.0 oc. 96 b. chovatel Valeš Rostislav
1.0 oc. 96 b. chovatel Štylárek Miroslav
Zdrobnělé hempšírky:
EL-1x, VD-5x, DB-5x, US-2x
Čestnou cenu získal:
1.0 oceněný 95 b. chovatelka Černeková Zita MCH
Děkuji členům klubu chovatelů hempšírek, kteří se zúčastňují takovýchto výstav vyššího stupně a tím reprezentují náš klub.
Zapsal: Stávek Frant.