Výroční členská schůze

VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

která se uskuteční v sobotu 19.3.2022 v 10 hodin

v restauraci u Capitů v Rohatci

PROGRAM : 1 – ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTANÍ HOSTŮ

2 – SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

3 – VOLBA PRACOVNÍ KOMISE

4 – VOLBA ZAPISOVATELE VČS

5 – KONTROLA USNESENÍ Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2021

6 – ZPRÁVA PŘEDSEDY KLUBU

7 – ZPRÁVA POKLADNÍKA KLUBU

8 – ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE KLUBU

9 – ZPRÁVA REGISTRÁTORA

10- PLÁN PRÁCE na rok 2022

11- DISKUSE

12- SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ DO KL.NH

13- SCHVÁLENÍ USNESENÍ VÝROČNÍ ČL.SCHŮZE

14-ZÁVĚR

V PRŮBĚHU SCHŮZE SE BUDE PODÁVAT OBČERSTENÍ

A BUDOU SE VYBÍRAT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2022

KDO SE NEZÚČASTNÍ VČS MŮŽE PENÍZE ZASLAT NA ÚČET KLUBU

č.účtu: 285863239/0300

ÚČAST VŠECH ČLENŮ KLUBU HEMPŠÍREK NUTNÁ !!!

JE POTŘEBA NAHLÁSIT ÚČAST , NEBO OMLUVIT SVOU NEPŘÍTOMNOST DO 14.3.2022

Na e-mail- stavek.f@seznam.cz nebo mob.+420723850283

Za výbor klubu NH Vás srdečně zve:

předseda STÁVEK František a jednatel ROHRER Václav