Archiv pro rubriku: Výstavy a akce

MORAVIA BRNO 8.-9.12.2018

KLUB CHOVATELŮ

HEMPŠÍREK

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ POHÁRŮ

SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KLUBU NH V BRNĚ 2018

NA EXPOZICI NH BUDOU UDĚLENY 4 POHÁRY

ŠAMPION NH 1.0 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

ŠAMPION NH 0.1 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

ŠAMPION z.NH 1.0 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPEC. VÝSTAVY

ŠAMPION z. NH 0.1 – NEJLÉPE OCENĚNÉ ZVÍŘE SPEC. VÝSTAVY

ČESTNÉ CENY BUDOU UDĚLENY DLE PROPOZIC POŘADATELE VÝSTAVY

DÁLE SE BUDE SOUTĚŽIT O POHÁR – MEMORIÁL MILANA UHRA

SOUTĚŽIT SE BUDE V KOLEKCÍCH .

4 ČLENNÁ KOLEKCE MUSÍ BÝT ZASTOUPENA OBĚMA POHLAVÍ (1.0 + 0.1) ,

JE JEDNO V JAKÉM POŘADÍ A JAKÉM ZASTOUPENÍ. (2.2 – 1.3 – 3.1)

DŮLEŽITÉ JE DO OBÁLKY VLOŽIT ČÍSLA KROUŽKŮ A ČÍSLA KLECÍ, KTERÁ KOLEKCE SOUTĚŽÍ .

TYTO OBÁLKY JE POTŘEBA ODEVZDAT PŘED POSOUZENÍM ZALEPENÉ A PODEPSANÉ PŘEDSEDOVI KLUBU .

KAŽDÝ ČLEN KLUBU MŮŽE SOUTĚŽIT S LIBOVOLNÝM POČTEM KOLEKCÍ

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Vyhodnocení expozice Hempšírek na X.celostátní výstavě mladé drůbeže v Olomouci 7.-8.9.2018

Na této výstavě bylo vystaveno 37 kusů hempšírek měděně červených a 13 kusů zdrobnělých. Z jedenácti vystavovatelů bylo šest členů klubu NH, kteří zde vystavili celkem 30 kusů drůbeže.
Myslím si, že na takovéto celostátní akci by měla být větší účast našich členů.
Hodnocení této expozice provedl pan Novák Jaroslav následovně.
Velké hempšírky:
SE-1x, EL-3x, VD-13x, DB-17x, US-1x, V-2x
Pohár na nejlépe oceněnou drůbež NH získala:
0.1 oc. 98 b. chovatel Stávek Frant.
Čestné ceny získali:
1.0 oc. 96 b. chovatel Valeš Rostislav
1.0 oc. 96 b. chovatel Štylárek Miroslav
Zdrobnělé hempšírky:
EL-1x, VD-5x, DB-5x, US-2x
Čestnou cenu získal:
1.0 oceněný 95 b. chovatelka Černeková Zita MCH
Děkuji členům klubu chovatelů hempšírek, kteří se zúčastňují takovýchto výstav vyššího stupně a tím reprezentují náš klub.
Zapsal: Stávek Frant.

Vyhodnocení expozice Hempšírek na Okresní výstavě mladé drůbeže v Hroznové Lhotě 25.-26.8.2018

Okresní výstava mladé drůbeže okresu Hodonín se konala ve dnech 25-26.8.2018 v Hroznové Lhotě. Při této výstavě se prezentoval klub chovatelů hempšírek svou expozicí již po šesté. Bylo zde vystaveno celkem 18 voliér velkých a 8 voliér zdrobnělých hempšírek, z toho 6 voliér vystavili nečlenové klubu.
Celou expozici hodnotil mladý posuzovatel Tomáš Horinka
Hodnocení padesáti kusů bylo následnovné:
EL – 4x, VD- 19x, DB- 17x, US- 7x a V – 3x
Čestné ceny na velké NH získali naši členové klubu:
Štylárek Miroslav na 1.0 95,5 b -čc
Mokroš Aleš na 0.1 95,5 b -čc
Tomšej Jan na 0.1 95,5 b -čc
Na zdrobnělé NH nečlenové:
Vašina Stanislav na 1.0 – 96 b nejlepší NH – pohár
Michenková Hana na 0.1 – 94b – čc
Můj celkový dojem z této expozice je, že klub by se měl
zaměřit na sjednocení barvy a zvýraznění trojtónu hempšírek.
Jinak výstava byla v krásném prostředí chovatelského areálu
a přátelské pohodě chovatelů ZO Hr.Lhota.
Myslím si, že lepší podmínky na prezentaci mladé drůbeže
náš klub těžko někde jinde najde a měli by jsme v této tradici pokračovat.
Zapsal: Stávek Frant.