Moravia Brno 2020

Výbor klubu chovatelů hempšírek oznamuje svým členům, že speciální klubová výstava hempšírek se ve dnech 5.-6.12.2020 konat nebude. Důvodem je zrušení Krajské výstavy Moravia Brno 2020 kvůli přetrvávajícímu nouzovému stavu a vládním nařízením k řešení pandemie koronaviru. 
Frant. Stávek
předseda klubu NH