VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

VYZÝVÁ SVÉ ČLENY K OBESLÁNÍ OKRESNÍ VÝSTAVY MLADÉ DRŮBEŽE A EXPOZICE KLUBU CHOVATELŮ HEMPŠÍREK

V HROZNOVÉ LHOTĚ 29.-30.8.2020

ZÁROVEŇ JE ZVE NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se uskuteční v sobotu 29.8.2020 ve 14 hodin v Hroznové Lhotě v místní restauraci

PROGRAM :
1 – ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTANÍ HOSTŮ
2 – VOLBA ZAPISOVATELE VÝROČNÍ SCHŮZE
3 – VOLBA PRACOVNÍ KOMISE
4- SCHVÁLENÍ NOVÝCH ČLENŮ
5 – KONTROLA USNESENÍ Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2019
6 – ZPRÁVA PŘEDSEDY KLUBU
7 – ZPRÁVA POKLADNÍKA KLUBU
8 – ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE KLUBU
9 – ZPRÁVA REGISTRÁTORA
10- PLÁN PRÁCE na rok 2020
11- 50 LET KLUBU v roce 2020
12- VOLBA DELEGÁTA NA KONFERENCI UOKD
13- VOLBA PORADCE CHOVU
14- DISKUSE 15-SCHVÁLENÍ USNESENÍ VÝROČNÍ ČL.SCHŮZE
16- ZÁVĚR

V PRŮBĚHU SCHŮZE SE BUDE PODÁVAT OBČERSTVENÍ

ÚČAST VŠECH ČLENŮ KLUBU HEMPŠÍREK NUTNÁ !!!

JE POTŘEBA NAHLÁSIT ÚČAST , NEBO OMLUVIT SVOU NEPŘÍTOMNOST DO 17.8.2020

Na e-mail- stavek.f@seznam.cz nebo mob.723850283

Předsedovi klubu Frant.Stávkovi

Přihláška na výstavu: Prihlaska Hroznova Lhota 29.-30.8.2020